Verhuurinformatie

SWK030 hanteert bij het aanbod van werk-, kantoor- en oefenruimtes drie verhuurcategorieën:

A. Autonome kunstenaars professioneel werkzaam
B. Creatief ondernemers werkzaam in de culturele sector
C. Overigen (waaronder kunstinstellingen)

Iedere werkruimte in het aanbod van SWK030 is aangemerkt als A-ruimte en/of B-ruimte en/of C-ruimte (zie: huuraanbod /beschikbare ruimtes). In het algemeen zijn er in de huurprijs verschillen tussen werkruimten die in de categoriën A of B worden aangeboden. Werk- of kantoorruimten in de categorie C worden in permanente panden niet aangeboden.

Huren van een tijdelijke of permanente werkruimte is pas mogelijk wanneer u bij SWK030 bent ingeschreven. U bent dan in een van de bovengenoemde categorieën ingedeeld. Daartoe is o.a. de specifieke opleiding en de professionaliteit met betrekking tot de door u uitgeoefende artistieke of creatieve werkzaamheid beoordeeld. Dit regelt u door eerst de aanmeldprocedure te volgen.

A. Professionele kunstenaars
Voorwaarde om door SWK030 in categorie A te worden ingedeeld, is dat u aantoonbaar maakt dat u ten minste één van de *autonome kunstdisciplines* die aan een kunstacademie/hogeschool voor de kunsten worden onderwezen, heeft afgerond en/of deze kunstdiscipline aantoonbaar professioneel en beroepsmatig uitoefent. Inschrijving staat ook open voor eindejaars studenten die, op het moment van aanmelden, in een autonome kunstdiscipline binnen de beeldende kunst afstuderen en dit door middel van een verklaring van het opleidingsinstituut kunnen aantonen. Voor hen reserveert SWK030 zogenoemde startersateliers.

B. Creatief ondernemers
Voorwaarde om door SWK030 in categorie B te worden ingedeeld, is dat u aantoonbaar maakt dat u ten minste één van de niet-autonome kunstdisciplines die aan een erkend kunstopleidingsinstituut worden onderwezen, heeft  afgerond en/of aantoonbaar maakt dat u professioneel en beroepsmatig werkzaam bent in de creatieve sector. 

C. Overigen
Tot categorie C rekent SWK030 personen, kunstinstellingen en kunstenaarscollectieven, alsmede ondernemers die zelfstandig of als organisatie creatieve werkzaamheden uitoefenen die niet tot de categorieën A of B behoren. Ook kunstenaars en creatief ondernemers die na een loopbaanonderbreking opnieuw een beroepspraktijk willen opbouwen en dit kunnen aantonen, worden in deze categorie ingedeeld. Deze kunstenaars en creatieven kunnen op basis van de opnieuw opgebouwde beroepspraktijk in een later stadium weer in aanmerking komen voor indeling in de categorieën A of B.
Kunt u als kunstenaar of creatief ondernemer na een herstart aantonen dat u uw artistieke of creatieve werkzaamheden weer beroepsmatig uitoefent? Dan kunt u via een hernieuwde aanmelding opnieuw laten beoordelen of u voor beroepscategorie A of B in aanmerking kunt komen.

Reageren op beschikbare ruimtes
Nadat u als bemiddelbaar bent aangemerkt, kunt u op het aanbod aan beschikbare ruimtes in de voor u bestemde verhuurcategorie(ën) reageren. De reactietermijn die bij de ruimte wordt vermeld, bepaalt tot wanneer u kunt reageren om in die ronde mee te dingen. Als binnen die termijn geen huurder voor de ruimte wordt gevonden, volgt een nieuwe reactietermijn.

Toewijzing van ruimte
Met betrekking tot de toewijzing van een ruimte spelen de volgende criteria een rol: Medegebruik
Voor huurders die (tijdelijk) problemen ondervinden bij de bekostiging van hun permanente ruimte, of er tijdelijk weinig werkzaam zijn, voorziet SWK030 in een regeling die medegebruik van de ruimte mogelijk maakt. Hierop is een aantal voorwaarden van toepassing. 
 
 
 


 
  
Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH