Huurprijzen

SWK030 past huurdifferentiatie toe. Er wordt onderscheid gemaakt tussen huurprijzen die gelden voor kunstenaars (categorie A) en creatieve ondernemers (B en C). Als hiervan sprake is wordt dit altijd aangegeven bij de beschikbare ruimtes. Hierdoor komen aan dezelfde verhuurbare vierkante meters soms verschillende prijskaartjes te hangen. 
Verder is er sprake van verschillen in huurprijzen per m2 tussen permanente en tijdelijke ruimtes. De ligging en het voorzieningenniveau van locaties spelen eveneens een rol bij de bepaling van de huurprijs. 
SWK030 verhuurt zowel btw-belaste werkruimtes als werkruimtes die vrijgesteld zijn van btw. Dit wordt bij het specifiek aanbod duidelijk aangegeven. 

Naast de kale huurprijs is er in alle gevallen sprake van bijkomende kosten. Deze maken over het algemeen in de vorm van maandelijkse voorschotten deel uit van de totale huurprijs. In enkele gevallen is er sprake van inclusieve verhuur. Dit wordt dan duidelijk vermeld.

 
 
 
Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH